Logga in här

Läs instruktionerna här

Så här gör du!

Kom igång med mätningen

Välkommen till Mina sidor

Logga in med uppdragsnummer eller ditt kundnummer och din åtkomstkod som du hittar på instruktionen som följde med leveransen av radondosorna.

När du är inloggad:

 • ska du ange start och stoppdatum för mätningen samt fylla i övriga uppgifter
 • ska du kontrollera / korrigera stoppdatumet den dagen då du avslutar mätningen
 • kan du se ditt mätresultat och ladda ner analysrapport som PDF efter att dina radondosor har analyserats
 • OBS! Spara uppgifterna och sätt en påminnelse i kalendern om när det är dags att avsluta mätningen
Mätningen startar när du bryter den genomskinliga plastförpackningen som radondosorna ligger i.

Instruktion för utplacering av radondosor i villor

För att utföra en korrekt mätning av radon i villor krävs att:

 • långtidsmätning av radon ska pågå i minst 2 månader
 • snabbmätning av radon ska pågå i minst 10 dygn
 • minst 2 dosor ska användas och minst en ska placeras per våningsplan med boutrymmen, vilket även inkluderar källare
 • mätning ska i första hand ske i sovrum och i vardagsrum
 • bostaden ska var bebodd och ventilationen ska vara i funktion

Placera radondosorna:

 • hängande, t ex från tak eller liggande på en hylla
 • minst 25 cm från golv, tak eller vägg
 • minst 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla
 • minst 0,5 m från frånluftsdon
 • ej i våtutrymme
Mätningen startar när du bryter den genomskinliga plastförpackningen som radondosorna ligger i.

Instruktion för utplacering av radondosor i lägenheter

För att utföra en korrekt mätning av radon i lägenheter krävs att:

 • långtidsmätning av radon ska pågå i minst 2 månader
 • korttidsmätning av radon ska pågå i minst 7 dygn
 • minst 2 radondosor i varje lägenhet
 • samtliga lägenheter med markkontakt ska mätas
 • utöver dessa ska minst 20 procent av lägenheterna mätas
 • minst en lägenhet per våningsplan och uppgång ska mätas
 • lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt ska mätas
 • lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt ska mätas
 • mätning ska i första hand ske i sovrum och i vardagsrum
 • bostaden ska var bebodd och ventilationen ska vara i funktion
 • om källare finns bör den mätas, oavsett om den är inredd eller inte

Placera radondosorna:

 • hängande, t ex från tak eller liggande på en hylla
 • minst 25 cm från golv, tak eller vägg
 • minst 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla
 • minst 0,5 m från frånluftsdon
 • ej i våtutrymme
Mätningen startar när du bryter den genomskinliga plastförpackningen som radondosorna ligger i.

Instruktion för utplacering av radondosor på arbetsplatser, offentliga lokaler eller skolor

För att utföra en korrekt mätning av radon på arbetsplatser, offentliga lokaler eller skolor krävs att:

 • långtidsmätning av radon ska pågå i minst 3 månader
 • korttidsmätning av radon ska pågå i minst 7 dygn
 • radondosor ska placeras i de rum där personer tillbringar mer än 4 timmar dag samt källare där personal vistas mer än 50 timmar per år
 • för större rum och lokaler i bottenvåning eller källare ska en radondosa placeras var 150 m²
 • för större rum och lokaler på övriga våningar ska en radondosa placeras var 250 m²
 • minimum två radondosor ska användas per huskropp och våningsplan

Placera radondosorna:

 • hängande, t ex från tak eller liggande på en hylla
 • minst 25 cm från golv, tak eller vägg
 • minst 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla
 • minst 0,5 m från frånluftsdon
 • ej i våtutrymme
Mätningen startar när du bryter den genomskinliga plastförpackningen som radondosorna ligger i.

Instruktionerna baseras på en guideline från IRMA och uppfyller nationella krav..

Hur gör jag när det är dags att avsluta radonmätningen?

När mätning avslutas loggar du in på Mina sidor igen och kontrollerar/korrigerar stoppdatum samt anger vem som är ansvarig för mätningen. Därefter klickar du på Spara & Gå Vidare. Sedan skickar du tillbaka dosorna till den address som angetts på instruktionerna som medföljde leveransen.

Om du inte hittar den kan du skicka tillbaka dem till följande address:

Radonova Laboratories AB
SVARSPOST
Kundnr: 20486859
758 55 UPPSALA

Alternativt till vår boxadress:

Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 UPPSALA
Sverige